Analytics Fridays Cover 09 GA4

3 kroki do dobrego Planu Pomiarowego GA4

28 września, 2023

Na samym początku tej serii 'planowanie wdrożenia GA4′ podzieliłem się z Wami checklistą na plan wdrożeniowy. Niezależnie czy robisz nowy plan, czy aktualizujesz go w trakcie migracji z GA3 ten wpis jest dla Ciebie!

Nigdy nie rozpoczynaj wdrożenia bez Planu Pomiarowego

To właśnie na etapie badania potrzeb odpowiadamy na pytania:

 • co chcemy mierzyć ?
 • dlaczego chcemy to mierzyć ?

Przy wdrażaniu analityki w serwisach internetowych istnieje pokusa by mierzyć dużo i nie zastanawiać się dlaczego. Jeśli z zebranych danych nikt nie wyciąga wniosków, to czas poświęcony na wdrożenie jest czasem straconym.

Jeśli macie ochotę prawidłowo zdefiniować potrzeby na każdym poziomie struktury pomiarowej, to dalsza część jest właśnie o tym.

Cel biznesowy

To punkt, do którego zmierza cała organizacja w określonym czasie. Tworząc cel biznesowy, warto posiłkować się metodologią SMART tak by cel był:

 • S – Specific (Konkretny)
 • M – Measurable (Mierzalny)
 • A – Achivable (Osiągalny)
 • R – Realistic (Realny)
 • T – Time-bound (Określony w czasie)

KPI

KPI, czyli kluczowe wskaźniki efektywności to nie są cele biznesowe. To mierzalne komponenty, które wykorzystuje się do określenia jak szybko lub jak efektywnie cele są realizowane.

Jeśli Twoim bezpośrednim celem biznesowym jest zwiększenie sprzedaży, to KPI tego celu mogą być:

 • przychody
 • wydatki
 • ROI/ROAS
 • liczba zamówień
 • koszt pozyskania jednego zamówienia

Posiadając różne działy w organizacji, każdy z nich może mieć swój własny zestaw dedykowanych KPI:

 • dział sprzedaży:
  • Customer Lifetime Value,
  • liczba porzuconych koszyków,
  • nowi klienci vs powracający
 • dział marketingu:
  • ruch na stronie internetowej,
  • CTR z newsletter’a,
  • wysłanie formularza
 • dział PR:
  • publikacje notek prasowych,
  • liczba wzmianek o firmie,
  • zasięg publikowanych treści

Metryki

Metryki wskazują konkretne miejsca, w których mierzymy i analizujemy konkretne zdarzenia.

Optymalizacja serwisu wg danych z konkretnych metryk pozwala poprawić KPI, a tym samym realnie wpływa na główny cel biznesowy.

W Universal Analytics mieliśmy tendencję do dokładania: Widoków, Celów, Zdarzeń, Metryk, Raportów. W GA4 są limity i to upraszcza sprawę.

Przy wyborze niezbędnych metryk miej na uwadze przede wszystkim ograniczenia GA4

 • max 25 parametrów niestandardowych na zdarzenie
 • max 50 wymiarów niestandardowych
 • max 50 danych niestandardowych
 • max 30 konwersji

Migracja z GA3 do GA4 to idealny moment na rewizję Google Analytics. Ograniczenia zmuszają do kreatywności.


Analytics Fridays. Odcinek 9 – 3 kroki do dobrego Planu Pomiarowego GA4

Obejrzyj wideo:

 • wkrótce.

Seria: Planowanie wdrożenia GA4

 1. Wdrożenie GA4 wg metodologii MoSCow
 2. 2 niezbędne integracje z GA4
 3. 4 poziomy organizacji struktury GA4
 4. 3 kroki do dobrego Planu Pomiarowego GA4
Brak komentarzy
next
Leave a comment