Analytics Fridays Cover 3

Zarządzanie dostępem do usługi GA4

31 lipca, 2023

Większość specjalistów dot. analityki internetowej skupia się na tym jak odwzorować Dane czyli Wymiary i Metryki z GA3 w nowym środowisku GA4. Jedni wspierają się Dashboardami z GDS (Looker Studio), drudzy Eksploracjami wbudowanymi w GA4.

Oczywiście raportowanie jest istotne, ale nie bardziej niż wszystkie pozostałe etapy.

Podczas mojego cyklu wpisów przeanalizujemy wszystkie elementy układanki.

W poprzednim wpisie ( Wdrożenie GA4 wg metodologii MoSCow ) wspomniałem w jaki sposób podejść do samego procesu planowania migracji, przy wykorzystaniu metodologii MoSCoW w łatwy sposób możesz dokonać analizy obecnej sytuacji w GA3 i zadecydować na tym etapie czy chcesz wszystko odtworzyć w nowym środowisku czy coś wymaga aktualizacji lub odrzucenia.

Dobra, załóżmy że masz to już za sobą (w końcu 1 lipca 2023 już dawno za nami). Skonfigurowałeś usługę GA4 sam lub przy pomocy Asystenta, utworzyłeś strumień danych i poleciałeś do GTM’a konfigurować zdarzenia. Brawo Ty! A teraz wróć do ustawień GA4 i sprawdź czy wszystko jest tam zrobione jak należy, przede wszystkim:

Zarządzanie dostępem do usługi GA4

W GA4 tak jak w poprzedniej wersji zarządzasz dostępem przypisując role! Mogą to być pracownicy firmy, pracownicy agencji i inne osoby tymczasowo wpuszczone do Google Analytics w jakimś konkretnym celu.

Dobrze jeśli zweryfikowałeś członków w GA3 jeszcze przed migracją (od razu usunąłeś dostęp osobom, które już tego nie potrzebują) i przeniosłeś odpowiednie osoby do GA4 nadając im stosowne uprawnienia, tj:

Role standardowe:

  • Administrator: Ma pełną kontrolę nad usługą.
  • Edytujący: Może edytować wszystkie dane i ustawienia w usłudze. Nie może zarządzać użytkownikami.
  • Analityk: Może tworzyć i edytować zasoby udostępniane w usłudze, np. panele informacyjne i adnotacje. Ma wszystkie uprawnienia przeglądającego.
  • Przeglądający: Może wyświetlać dane do raportów i ustawienia konfiguracji w usłudze.
  • Brak: Nie przypisano roli. Użytkownik może mieć rolę dla innego zasobu.

Ograniczenia danych (GA4 only):

  • Brak danych o koszcie: Nie ma dostępu do danych związanych z kosztami w usłudze.
  • Brak danych o przychodach: Nie ma dostępu do danych związanych z przychodami w usłudze.

Zarządzanie dostępami to był jeden z najczęściej powtarzających się błędów w audytach usług GA3. Ciekawe jak jest w Waszych GA4? Pozostawianie dostępu do zasobów osobom trzecim niesie za sobą duże ryzyko działań na marginesie prawa.

Nie czekaj, zrób listę i aktualizuj ją cyklicznie. RODO to nie pustosłowie, a w rozumieniu RODO Google Analytics jest podmiotem przetwarzającym dane czy tego chcemy czy też nie. Miejmy pełną kontrolę nad tym kto do tych danych ma dostęp.


Analytics Fridays. Odcinek 3 – Zarządzanie dostępem do usługi GA4

Obejrzyj wideo:

  • wkrótce.

Brak komentarzy
prev next
Leave a comment